ಸಿನಿಮಾ ಹೆಸರು: ಜಗಮಲ್ಲ

ಒದಗಿಸಿದ ಸೇವೆ: ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾಸಂ ಅನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ, ಹರಿವು ಕ್ರಿಯೇಶನ್ಸ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು.

ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿ: ಹೊರೈಜ಼ನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೊ

ಶೈಲಿ: ಆ್ಯಕ್ಶನ್, ಡ್ರಾಮ

ಕಲಾವಿದರು: ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್, ನಯನ್‍ತಾರ

ನಿರ್ದೇಶಕ: ಶಿವ

ಸಂಗೀತ: ಡಿ. ಇಮಾನ್

ಕನ್ನಡದ ಸೊಗಡಿಗೆ ಹೊಂದಿಸುವಲ್ಲಿ, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕೆಲಸ. ಒಂದು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನಲು ಹೊಸ ಅಳತೆಗೋಲು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ಸಿನಿಮಾ.