ಹರಿವು

ಸುದ್ದಿ ಮನೆ

ಕನಸು ನನಸಾದ ಗಳಿಗೆ, ತೆರೆದ ಹರಿವು ಬುಕ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆ

ಸಿನೆಮಾ, ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಮತ್ತು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ದಾಟಿದ ಬಳಿಕ, ಹರಿವು ...
Read More

2021 ರ ಸಾಲಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಧಾರಾವಾಹಿಯಾಗಿ ಮಹಾನಾಯಕ ಧಾರಾವಾಹಿಗಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಹರಿವು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್

ಮಹಾನಾಯಕ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್’ ಧಾರಾವಾಹಿ 2020 ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಜನ ಹೇಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದರೊ, 2021 ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ...
Read More

2020 ರ ಸಾಲಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಧಾರಾವಾಹಿಯಾಗಿ ಮಹಾನಾಯಕ ಧಾರಾವಾಹಿಗಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಹರಿವು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್.

2020 ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ‘ಮಹಾನಾಯಕ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್’ ಧಾರಾವಾಹಿ, ಜೀ಼ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡು ಅಪಾರವಾದ ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿತು. ಕರ್ನಾಟಕದ… ...
Read More