ನಮ್ಮ ಆಡಿಯೊ ಬುಕ್‍ಗಳನ್ನು ಹೊರತರಲು, ಹರಿವು ಕ್ರಿಯೇಶನ್ಸ್ ಎಂಬ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದ ಪಾಲುದಾರ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ನಮಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಆಡಿಯೊ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಪೂರ್ತಿ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊರುವ ನಂಬುಗೆಯ ಪಾಲುದಾರನಿಗಾಗಿ ನೀವು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹರಿವು ಕ್ರಿಯೇಶನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಡಿ.