ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಅನುವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿವು ಕ್ರಿಯೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಗಡುವಿನ ಮುಂಚೆಯೇ, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅನುವಾದಗಳು ಸೊಗಸಾಗಿದ್ದು, ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯದ್ದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವರ ಅನುವಾದಕರ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಗುಮೊಗದಿಂದ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಬೆರೆಯುತ್ತಾ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮುಟ್ಟಲು ನೆರವಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹರಿವು ಕ್ರಿಯೇಶನ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಬಹಳ ಖುಶಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಬೇಕಿದ್ದರೂ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ನೆರವಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವ ರತೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮೆಚ್ಚುಗೆ.